No edit permissions for Čeština

Text 86

e-ṛṇa śodhite āmi nārimu tomāra”
govinda kahe, — jagannātha rākhena mui kon chāra’?

e-ṛṇa – tento dluh; śodhite – splatit; āmi – Já; nārimu – nebudu schopen; tomāra – tobĕ; govinda kahe – Govinda odpovĕdĕl; jagannātha – Pán Jagannātha; rākhena – zachraňuje; mui – já; kon chāra – ta nejnepatrnĕjší osoba.

„Tento dluh ti nikdy nebudu schopen splatit.“

Govinda odpovĕdĕl: „Zachránil Tĕ Pán Jagannātha, já jsem zcela nepatrný.“

« Previous Next »