No edit permissions for Čeština

Text 87

prabhu kahe, — “govinda, mora saṅge rahibā
yāhāṅ tāhāṅ mora rakṣāya sāvadhāna ha-ibā”

prabhu kahe – Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; govinda – Můj drahý Govindo; mora saṅge rahibā – musíš být stále se Mnou; yāhāṅ tāhāṅ – všude; mora – Moji; rakṣāya – pro ochranu; sāvadhāna ha-ibā – mĕl bys být velmi pečlivý.

Śrī Caitanya Mahāprabhu odpovĕdĕl: „Můj drahý Govindo, mĕl bys být stále se Mnou. Mĕl bys Mĕ pečlivĕ ochraňovat, protože nebezpečí hrozí všude.“

« Previous Next »