No edit permissions for Čeština

Text 91

pathe tāre mililā viśvāsa-rāmadāsa
viśvāsa-khānāra kāyastha teṅho rājāra viśvāsa

pathe – na cestĕ; tāre – ho; mililā – potkal; viśvāsa-rāmadāsa – Rāmadāsa Viśvāsa; viśvāsa-khānāra – z vládního finančního oddĕlení; kāyastha – který patřil ke třídĕ kāyasthů; teṅho – on; rājāra – králův; viśvāsa – tajemník.

V Bengálsku potkal Rāmadāse Viśvāse, jenž patřil do kasty kāyasthů a byl jedním z králových tajemníků.

Slova viśvāsa-khānāra kāyastha označují tajemníka či úředníka z třídy kāyasthů. Kāyasthové obvykle pracovali jako tajemníci králů, guvernérů a jiných důležitých osob. Říká se, že každý, kdo tehdy pracoval ve vládním sekretariátu, byl kāyastha.

« Previous Next »