No edit permissions for Čeština

Text 92

sarva-śāstre pravīṇa, kāvya-prakāśa-adhyāpaka
parama-vaiṣṇava, raghunātha-upāsaka

sarva-śāstre – ve všech zjevených písmech; pravīṇa – velmi vzdĕlaný; kāvya-prakāśa – známé knihy Kāvya-prakāśa; adhyāpaka – učitel; parama-vaiṣṇava – vysoce pokročilý oddaný; raghunātha-upāsaka – oddaný Pána Rāmacandry.

Rāmadāsa Viśvāsa byl nesmírnĕ vzdĕlaný ve všech zjevených písmech. Byl učitelem známé knihy Kāvya-prakāśa a byl známý jako pokročilý oddaný, který uctíval Raghunātha (Pána Rāmacandru).

Slova parama-vaiṣṇava komentuje Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura tak, že ten, kdo touží po splynutí s Pánem, nemůže být čistý vaiṣṇava. Rāmadāsa Viśvāsa však byl velkým oddaným Pána Rāmacandry, a proto byl témĕř vaiṣṇava. V tĕch dobách nikdo nedokázal rozlišit čistého vaiṣṇavu od pseudovaiṣṇavy. Rāmadāsa Viśvāsa byl proto známý jako vaiṣṇava, protože uctíval Pána Rāmacandru.

« Previous Next »