No edit permissions for Čeština

Text 15

iti-uti anveṣiyā siṁha-dvāre gelā
gābhī-gaṇa-madhye yāi’ prabhure pāilā

iti-uti – na všech stranách; anveṣiyā – hledající; siṁha-dvāre – k bránĕ zvané Simha-dvára; gelā – šli; gābhī-gaṇa-madhye – mezi krávy; yāi' – když vešli; prabhure pāilā – našli Śrī Caitanyu Mahāprabhua.

Hledali všude možnĕ, až nakonec přišli do kravína u Simha-dváry, kde uvidĕli Śrī Caitanyu Mahāprabhua, jak leží v bezvĕdomí mezi krávami.

« Previous Next »