No edit permissions for Čeština

Text 16

peṭera bhitara hasta-pada — kūrmera ākāra
mukhe phena, pulakāṅga, netre aśru-dhāra

peṭera – břiše; bhitara – v; hasta-pada – ruce a nohy; kūrmera ākāra – jako želva; mukhe – v ústech; phena – pĕnu; pulaka-aṅga – zježené chlupy na tĕle; netre – v očích; aśru-dhāra – proud slz.

Ruce a nohy mĕl vtažené do tĕla jako želva. V ústech mĕl pĕnu, na celém tĕle zježené chlupy a z očí Mu tekly slzy.

« Previous Next »