No edit permissions for Čeština

Text 32

śuni’ prabhu gopī-bhāve āviṣṭa ha-ilā
bhāgavatera ślokera artha karite lāgilā

śuni' – když slyšel; prabhu – Śrī Caitanya Mahāprabhu; gopī-bhāve – v rozpoložení gopī; āviṣṭa ha-ilā – byl přemožen; bhāgavatera – ze Śrīmad-Bhāgavatamu; ślokera – tohoto verše; artha – význam; karite lāgilā – začal vysvĕtlovat.

Śrī Caitanya Mahāprabhu byl po vyslechnutí tohoto verše přemožen extází gopī a začal ho vysvĕtlovat.

« Previous Next »