No edit permissions for Čeština

Text 33

haila gopī-bhāvāveśa,kaila rāse paraveśa,
kṛṣṇera śuni’ upekṣā-vacana
kṛṣṇera mukha-hāsya-vāṇī,
tyāge tāhā satya māni’,
roṣe kṛṣṇe dena olāhana

haila – byla; gopīgopī; bhāva-āveśa – extatická emoce; kaila – učinily; rāse – do tance rāsa; paraveśa – vstoupení; kṛṣṇera – Pána Kṛṣṇy; śuni' – když slyšely; upekṣā-vacana – slova nezájmu; kṛṣṇera – Pána Kṛṣṇy; mukha – tvář; hāsya – usmívající se; vāṇī – hovoření; tyāge – zříkání se; tāhā – to; satya māni' – beroucí jako skutečnost; roṣe – s hnĕvem; kṛṣṇe – Pánu Kṛṣṇovi; dena – dávají; olāhana – pokárání.

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Gopī přišly v extázi na místo tance rāsa, ale když slyšely Kṛṣṇova slova plná nezájmu a odpoutanosti, pochopily, že se jich chce zříct. Začaly Ho proto rozzlobenĕ kárat.“

« Previous Next »