No edit permissions for Čeština

Text 45

se amṛtera eka-kaṇa,karṇa-cakora-jīvana,
karṇa-cakora jīye sei āśe
bhāgya-vaśe kabhu pāya,
abhāgye kabhu nā pāya,
nā pāile maraye piyāse

se amṛtera – tohoto nektaru; eka-kaṇa – jedna částečka; karṇa-cakora – ucha, které je jako pták cakora; jīvana – život; karṇa – ucho; cakora – pták cakora; jīye – žije; sei āśe – s touto nadĕjí; bhāgya-vaśe – díky štĕstí; kabhu – nĕkdy; pāya – dostane; abhāgye – kvůli neštĕstí; kabhu – nĕkdy; nā pāya – nedostane; nā pāile – když nedostane; maraye – umírá; piyāse – žízní.

„Jediná kapka tohoto transcendentálního blaženého nektaru je životem ucha, které je jako pták cakora žijící s nadĕjí, že tento nektar ochutná. Nĕkdy má tento ptáček štĕstí a může ho okusit, ale jindy to naneštĕstí nejde, a on proto témĕř umírá žízní.“

« Previous Next »