No edit permissions for Čeština

Text 56

kahitei ha-ila smṛti,citte haila kṛṣṇa-sphūrti,
sakhīre kahe hañā vismite
“yāre cāhi chāḍite,
sei śuñā āche citte,
kona rīte nā pāri chāḍite”

kahitei – když mluvila; ha-ila – byla; smṛti – vzpomínka; citte – v srdci; haila – bylo; kṛṣṇa-sphūrti – zjevení Kṛṣṇy; sakhīre – přítelkyním; kahe – řekla; hañā vismite – velice překvapená; yāre – ten, jehož; cāhi chāḍite – chci se vzdát; sei – ta osoba; śuñā āche – leží; citte – v srdci; kona rīte – jakýmkoliv způsobem; nā pāri – nejsem schopná; chāḍite – vzdát se.

Při tĕchto slovech si najednou Śrīmatī Rādhārāṇī vzpomnĕla na Kṛṣṇu. Přímo se objevil v Jejím srdci. Překvapenĕ řekla svým přítelkyním: „Ta osoba, na kterou chci zapomenout, leží v Mém srdci.“

« Previous Next »