No edit permissions for Čeština

Text 57

rādhā-bhāvera svabhāva āna,kṛṣṇe karāya ‘kāma’-jñāna,
kāma-jñāne trāsa haila citte
kahe — “ye jagat māre,
se paśila antare,
ei vairī nā deya pāsarite”

rādhā-bhāvera – extáze Śrīmatī Rādhārāṇī; svabhāva – charakteristika; āna – další; kṛṣṇe – Kṛṣṇovi; karāya – donutí Ji udĕlat; kāma-jñāna – považování za Amora; kāma – jako Amor; jñāne – v pochopení; trāsa – strach; haila – byl; citte – v mysli; kahe – říká; ye – ten, který; jagat – celý svĕt; māre – přemáhá; se – ten; paśila – vstoupil; antare – do Mého srdce; ei vairī – tento nepřítel; nā deya – nedovolí; pāsarite – zapomenout.

Extáze Śrīmatī Rādhārāṇī způsobila, že začala na Kṛṣṇu myslet jako na Amora, a to Ji vydĕsilo. Řekla: „Tento Amor, který přemohl celý svĕt a vstoupil do Mého srdce, je Můj nejvĕtší nepřítel, protože Mi nedovolí na Nĕho zapomenout.“

« Previous Next »