No edit permissions for Čeština

Text 62

kṣaṇeke prabhura bāhya haila,svarūpere ājñā dila,
“svarūpa, kichu kara madhura gāna”
svarūpa gāya vidyāpati,
gīta-govinda-gīti,
śuni’ prabhura juḍāila kāṇa

kṣaṇeke – v okamžiku; prabhura – Śrī Caitanyi Mahāprabhua; bāhya – vnĕjší vĕdomí; haila – bylo; svarūpere ājñā dila – nařídil Svarūpovi Dāmodarovi Gosvāmīmu; svarūpa – Můj drahý Svarūpo; kichu – nĕjaké; kara – učiň; madhura – sladké; gāna – písnĕ; svarūpa – Svarūpa Dāmodara; gāya – zpívá; vidyāpati – Vidyāpatiho písnĕ; gīta-govinda-gīti – písnĕ z Gīta-govindy; śuni' – když slyšely; prabhura – Śrī Caitanyi Mahāprabhua; juḍāila – byly spokojené; kāṇa – uši.

Śrī Caitanya Mahāprabhu se najednou vrátil k vnĕjšímu vĕdomí a řekl Svarūpovi Dāmodarovi Gosvāmīmu: „Můj drahý Svarūpo, zpívej prosím nĕjaké sladké písnĕ.“ Jakmile Pán uslyšel Svarūpu Dāmodara zpívat písnĕ z Gīta-govindy a písnĕ básníka Vidyāpatiho, Jeho uši byly spokojené.

« Previous Next »