No edit permissions for Čeština

Text 102

sei deśādhyakṣa nāma — rāmacandra khāṅna
vaiṣṇava-vidveṣī sei pāṣaṇḍa-pradhāna

sei – tento; deśa-adhyakṣa – statkář; nāma – jménem; rāmacandra khāṅna – Rāmacandra Khān; vaiṣṇava-vidveṣī – který nenávidĕl vaiṣṇavy; sei – tento; pāṣaṇḍa-pradhāna – vůdce ateistů.

Zamindarem této oblasti byl statkář jménem Rāmacandra Khān. Nenávidĕl vaiṣṇavy, a byl proto velkým ateistou.

« Previous Next »