No edit permissions for Čeština

Text 143

veśyāra caritra dekhi’ loke camatkāra
haridāsera mahimā kahe kari’ namaskāra

veśyāra – prostitutky; caritra – charakter; dekhi' – když vidí; loke – lidé; camatkāra – užaslí; haridāsera – Ṭhākura Haridāse; mahimā – slávĕ; kahe – hovoří o; kari' namaskāra – klanící se.

Všichni žasli, když vidĕli vznešený charakter prostitutky. Opĕvovali vliv Haridāse Ṭhākura a klanĕli se mu.

VÝZNAM: Říká se phalena paricīyate: každého lze poznat podle výsledků jeho činností. Ve vaiṣṇavské společnosti je mnoho druhů vaiṣṇavů. Nĕkteří jsou nazýváni gosvāmī, nĕkteří svāmī, nĕkteří prabhuové a nĕkteří prabhupāda. Pouze podle takového titulu se však oddaný nepozná. Duchovní mistr je uznán za skutečného gurua tehdy, když je vidĕt, že zmĕnil charakter svých žáků. Haridāsa Ṭhākura opravdu zmĕnil charakter profesionální prostitutky. To lidé velmi oceňovali, a proto Haridāse Ṭhākura opĕvovali a klanĕli se mu.

« Previous Next »