No edit permissions for Čeština

Text 151

aneka loka-jana saṅge aṅgana bharila
bhitara haite rāmacandra sevaka pāṭhāila

aneka – mnoha; loka-jana – davy lidí; saṅge – doprovázený; aṅgana – dvůr; bharila – zaplnil se; bhitara haite – zevnitř; rāmacandra – Rāmacandra Khān; sevaka – služebníka; pāṭhāila – poslal.

Když Durgā-maṇḍapu a dvůr zaplnily velké davy lidí, Rāmacandra Khān, který byl uvnitř domu, poslal za Pánem Nityānandou svého služebníka.

VÝZNAM: V tehdejších dobách byla luxusní sídla vážených lidí rozdĕlena na dvĕ části, a je tomu tak i dnes, zvláštĕ v Bengálsku. Vnitřní část domu je určena hlavnĕ pro rodinu, a ženy tam žijí ukryty před zraky mužů. Této části se říká bhitara-bāḍi neboli vnitřní dům. V bahir-bāḍi, vnĕjším domĕ, přijímají vážení lidé návštĕvy a mívají tam kancelář. Durgā-maṇḍap je částí vnĕjšího domu. Když tedy Pán Nityānanda vstoupil do vnĕjší části domu, Rāmacandra Khān byl s rodinou ve vnitřní části. Rāmacandra Khān nepřivítal Nityānandu Prabhua osobnĕ, ale poslal svého služebníka, aby Mu nepřímo sdĕlil, že má jít pryč.

« Previous Next »