No edit permissions for Čeština

Text 152

sevaka bale — “gosāñi, more pāṭhāila khāṅna
gṛhasthera ghare tomāya diba vāsā-sthāna

sevaka bale – služebník řekl; gosāñi – můj drahý Pane; more – mĕ; pāṭhāila – poslal; khāṅna – Rāmacandra Khān; gṛhasthera ghare – v domĕ nĕjakého obyčejného človĕka; tomāya – Tobĕ; diba – dám; vāsā-sthāna – ubytování.

Služebník řekl Pánu Nityānandovi: „Můj drahý pane, Rāmacandra Khān mne poslal, abych Tĕ ubytoval v domĕ nĕjakého obyčejného človĕka.“

« Previous Next »