No edit permissions for Čeština

Text 157

ihāṅ rāmacandra khāna sevake ājñā dila
gosāñi yāhāṅ vasilā, tāra māṭī khodāila

ihāṅ – zde; rāmacandra khāna – Rāmacandra Khān; sevake – služebníkovi; ājñā dila – nařídil; gosāñi – Pán Nityānanda Prabhu; yāhāṅ – kde; vasilā – sedĕl; tāra – z toho místa; māṭī – hlínu; khodāila – nechal vykopat.

Rāmacandra Khān služebníkovi nařídil, aby vykopal a odstranil hlínu z místa, kde Nityānanda Prabhu sedĕl.

« Previous Next »