No edit permissions for Português

Text 157

ihāṅ rāmacandra khāna sevake ājñā dila
gosāñi yāhāṅ vasilā, tāra māṭī khodāila

ihāṅ — here; rāmacandra khāna — Rāmacandra Khān; sevake — to the servant; ājñā dila — ordered; gosāñi — Lord Nityānanda Prabhu; yāhāṅ — where; vasilā — sat down; tāra — of that place; māṭī — earth; khodāila — caused to dig.

Rāmacandra Khān ordered the servant to dig up the dirt in the place where Nityānanda Prabhu had sat.

« Previous Next »