No edit permissions for Español

Texto 157

ihāṅ rāmacandra khāna sevake ājñā dila
gosāñi yāhāṅ vasilā, tāra māṭī khodāila


ihāṅ—aquí; rāmacandra khāna—Rāmacandra Khān; sevake—al sirviente; ājñā dila—ordenó; gosāñi—el Señor Nityānanda Prabhu; yāhāṅ—donde; vasilā—Se sentó; tāra—de ese lugar; māṭī—la tierra; khodāila—hizo cavar.


Rāmacandra Khān ordenó al sirviente que cavase la tierra en el lugar en que Se había sentado Nityānanda Prabhu.

« Previous Next »