No edit permissions for Čeština

Text 165

haridāsa-ṭhākura cali’ āilā cāndapure
āsiyā rahilā balarāma-ācāryera ghare

haridāsa-ṭhākura – Haridāsa Ṭhākura; cali' – šel až; āilā – přišel; cāndapure – do vesnice známé jako Čándapur; āsiyā – když přišel; rahilā – zůstal; balarāma-ācāryera ghare – v domĕ Balarāmy Ācāryi.

Haridāsa Ṭhākura šel, až přišel do vesnice zvané Čándapur. Tam se ubytoval v domĕ Balarāmy Ācāryi.

VÝZNAM: Vesnice Čándapur leží nedaleko soutoku řek Gangy a Jamuny v Saptagrámu v okrese Huglí. Čándapur leží na východ od domu dvou bratrů Govardhana a Hiraṇyi, otce a strýce Raghunātha dāse Gosvāmīho. Žili tam knĕží tĕchto dvou osobností, Balarāma Ācārya a Yadunandana Ācārya, a když tam Haridāsa Ṭhākura přišel, bydlel s nimi. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říká, že pozdĕji byla tato vesnice přejmenována na Krišnapur.

« Previous Next »