No edit permissions for Čeština

Text 189

sālokya-sārṣṭi-sārūpya-
sāmīpyaikatvam apy uta
dīyamānaṁ na gṛhṇanti
vinā mat-sevanaṁ janāḥ

sālokya – žít na stejné planetĕ; sārṣṭi – získat stejný majestát; sārūpya – získat stejné tĕlesné rysy; sāmīpya – žít neustále ve společnosti Nejvyššího Pána; ekatvam – splynout s Pánem; api – dokonce; uta – zajisté; dīyamānam – nabídnutá; na gṛhṇanti – nepřijmou; vinā – bez; mat-sevanam – Mojí služby; janāḥ – oddaní.

„  ,Moji oddaní nepřijmou osvobození sālokya, sārṣṭi, sārūpya, sāmīpya či splynutí se Mnou, dokonce ani když jim je nabídnu. Ničemu z toho nedávají přednost před možností Mi sloužit.̀  “

VÝZNAM: Tento verš vyslovil ve Śrīmad-Bhāgavatamu (3.29.13) Pán Kapila, avatāra Nejvyšší Osobnosti Božství.

« Previous Next »