No edit permissions for Čeština

Text 200

śuni’ sabhā-sad uṭhe kari’ hāhākāra
majumadāra sei vipre karila dhikkāra

śuni' – když to slyšeli; sabhā-sat – všichni shromáždĕní; uṭhe – vstali; kari' hāhā-kāra – vytvářející burácivý zvuk; majumadāra – Hiraṇya a Govardhana Majumadārové; sei vipre – tomuto brāhmaṇovi, který byl jejich služebníkem; karila – udĕlili; dhik-kāra – trest.

Všechny shromáždĕné velmi rozrušilo, když tu výzvu slyšeli, a tak vstali a začali hlasitĕ křičet. Hiraṇya i Govardhana Majumadārové brāhmaṇského vybĕrčího daní okamžitĕ pokárali.

« Previous Next »