No edit permissions for Čeština

Text 215

ācārye miliyā kailā daṇḍavat praṇāma
advaita āliṅgana kari’ karilā sammāna

ācārye miliyā – když se setkal s Advaitou Ācāryou; kailā – složil; daṇḍavat praṇāma – poklony a projevy úcty; advaita – Advaita Ācārya; āliṅgana kari' – poté, co obejmul; karilā sammāna – projevil úctu.

Když se Haridāsa Ṭhākura setkal s Advaitou Ācāryou, poklonil se Mu a projevil Mu svou úctu. Advaita Ācārya ho objal a také mu vzdal úctu.

« Previous Next »