No edit permissions for Čeština

Text 220

alaukika ācāra tomāra kahite pāi bhaya
sei kṛpā karibā, — yāte mora rakṣā haya”

alaukika ācāra – neobvyklé chování; tomāra – Tvoje; kahite – hovořit; pāi bhaya – obávám se; sei kṛpā – tuto přízeň; karibā – prosím udĕl; yāte – kterou; mora – moje; rakṣā – ochrana; haya – je.

„Můj drahý Pane, Tvoje chování je neobvyklé. Nĕkdy se s Tebou ve skutečnosti bojím hovořit. Projev mi prosím svou přízeň tím, že mĕ ochráníš před reakcí společnosti.“

VÝZNAM: Když byl Haridāsa Ṭhākura v péči Advaity Ācāryi, bál se reakce společnosti v Šántipuru, Navadvípu, protože byla plná nesmírnĕ urozených brāhmaṇů, kṣatriyů a vaiśyů. Haridāsa Ṭhākura se narodil v muslimské rodinĕ a pozdĕji byl uznán za velkého vaiṣṇavu, ale brāhmaṇové vůči nĕmu byli i přesto velmi kritičtí. Mĕl proto obavy, že Advaitovi Ācāryovi Jeho důvĕrný vztah s Haridāsem Ṭhākurem způsobí potíže. Śrī Advaita Ācārya se k Haridāsovi Ṭhākurovi choval jako k nejvznešenĕjšímu vaiṣṇavovi, ale jiní, jako třeba Rāmacandra Khān, Haridāse Ṭhākura nenávidĕli. My musíme samozřejmĕ následovat příklad Advaity Ācāryi a nedbat na lidi, jako je Rāmacandra Khān. V současnosti se k našemu hnutí pro vĕdomí Kṛṣṇy přidává mnoho vaiṣṇavů z řad Evropanů a Američanů, a my bychom mĕli následovat příklad Śrī Advaity Ācāryi a chovat se k nim jako k vaiṣṇavům, přestože lidé jako Rāmacandra Khān je budou vždy nenávidĕt. I když tito Američané a Evropané nejsou tak pokročilí jako Haridāsa Ṭhākura, v žádném případĕ by nemĕli být vylučováni z vaiṣṇavské společnosti, protože přijali zásady vaiṣṇavské filosofie a chování.

« Previous Next »