No edit permissions for Čeština

Text 250

tabe nārī kahe tāṅre kari’ namaskāra
‘āmi — māyā’ karite āilāṅa parīkṣā tomāra

tabe – tehdy; nārī – žena; kahe – řekla; tāṅre – Haridāsovi Ṭhākurovi; kari' namaskāra – klanící se; āmi – já; māyā – iluzorní energie; karite – učinit; āilāṅa – přišla jsem; parīkṣā – zkoušku; tomāra – tvoji.

Žena se Haridāsovi Ṭhākurovi uctivĕ poklonila a řekla: „Jsem iluzorní energie Nejvyšší Osobnosti Božství a přišla jsem, abych tĕ vyzkoušela.“

VÝZNAM: V Bhagavad-gītĕ (7.14) Pán Kṛṣṇa říká:

daivī hy eṣā guṇamayī
mama māyā duratyayā
mām eva ye prapadyante
māyām etāṁ taranti te

„Tuto Mou božskou energii, sestávající ze tří kvalit hmotné přírody, je tĕžké překonat. Ale ti, kdo se Mi odevzdali, ji snadno překročí.“ To svým chováním dokázal Haridāsa Ṭhākura. Māyā okouzluje celý svĕt. Lidé úplnĕ zapomnĕli na konečný cíl života vlivem oslnivých lákadel tohoto hmotného svĕta. Tato lákadla, a zvláštĕ přitažlivá krása ženy, jsou však určena pro lidi, kteří nejsou odevzdaní Nejvyšší Osobnosti Božství. Pán říká: mām eva ye prapadyante māyām etāṁ taranti te – „Toho, kdo se Mi odevzdal, nemůže iluzorní energie přemoci.“ Haridāse Ṭhākura přišla zkoušet iluzorní energie osobnĕ, ale zde přiznává svou porážku, protože ho nedokázala uchvátit. Jak je to možné? Tím důvodem je, že Haridāsa Ṭhākura byl naprosto odevzdaný lotosovým nohám Kṛṣṇy a neustále pohroužený v myšlenkách na Kṛṣṇu díky slibu zpívat 300 000 Pánových svatých jmen dennĕ.

« Previous Next »