No edit permissions for Čeština

Text 255

e-vanyāya ye nā bhāse, sei jīva chāra
koṭi-kalpe kabhu tāra nāhika nistāra

e-vanyāya – v této záplavĕ; ye – každý, kdo; nā bhāse – neplave; sei – ta; jīva – živá bytost; chāra – zavržená; koṭi-kalpe – v miliónech kalp; kabhu – kdykoliv; tāra – její; nāhika – není; nistāra – osvobození.

„Každý, kdo se touto záplavou nenechá unést, je zavržený. Tento človĕk nedosáhne osvobození po milióny kalp.“

VÝZNAM: Kalpu vysvĕtluje Bhagavad-gītā (8.17): sahasra-yuga-paryantam ahar yad brahmaṇo viduḥ. Jeden den Brahmy se nazývá kalpa. Yuga neboli mahā-yuga trvá 4 320 000 let, a tisíc tĕchto mahā-yug tvoří jednu kalpu. Autor Śrī Caitanya-caritāmṛty říká, že ten, kdo nevyužije hnutí pro vĕdomí Kṛṣṇy Śrī Caitanyi Mahāprabhua, nemůže být osvobozen po milióny tĕchto kalp.

« Previous Next »