No edit permissions for Čeština

Text 263

kṛṣṇa-nāma lañā nāce, prema-vanyāya bhāse
nārada-prahlādādi āse manuṣya-prakāśe

kṛṣṇa-nāma – svaté jméno Pána Kṛṣṇy; lañā – zpívající; nāce – tančí; prema-vanyāya – v záplavĕ lásky k Bohu; bhāse – plavou; nārada – mudrc Nārada; prahlāda-ādi – a oddaní jako Prahlāda; āse – přicházejí; manuṣya-prakāśe – v lidských podobách.

Všichni, včetnĕ velkého mudrce Nārady a oddaných, jako je Prahlāda, sem přišli v lidských podobách, společnĕ zpívali svatá jména Pána Kṛṣṇy, tančili a nechali se unášet záplavou lásky k Bohu.

« Previous Next »