No edit permissions for Čeština

Text 34

āste-vyaste āmi giyā sakali khāila
āmi khāi, — dekhi’ tomāra sukha upajila

āste-vyaste – rychle; āmi – Já; giyā – šel jsem a; sakali khāila – snĕdl jsem vše; āmi khāi – Já jím; dekhi' – když jsi vidĕla; tomāra – tvoje; sukha – štĕstí; upajila – vzrostlo.

„  ,Rychle jsem tam přišel a všechno snĕdl. Byla jsi nesmírnĕ šťastná, že Mne vidíš jíst.̀  “

« Previous Next »