No edit permissions for Čeština

Text 43

ācāryādi vaiṣṇavere mahā-prasāda dilā
prabhura yaiche ājñā, paṇḍita tāhā ācarilā

ācārya-ādi – v čele s Advaitou Ācāryou; vaiṣṇavere – všem vaiṣṇavům; mahā-prasāda dilā – předal prasādam Pána Jagannātha; prabhura – Śrī Caitanyi Mahāprabhua; yaiche – jak; ājñā – pokyn; paṇḍita – Dāmodara Paṇḍita; tāhā – to; ācarilā – vykonával.

Veškeré prasādam předal tak velkým vaiṣṇavům, jako je Advaita Ācārya. Zůstal tam a choval se podle pokynů Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

« Previous Next »