No edit permissions for Čeština

Text 54

mahā-preme bhakta kahe, — ‘hā rāma, hā rāma’
yavanera bhāgya dekha, laya sei nāma

mahā-preme – ve velké extázi lásky; bhakta kahe – oddaný říká; hā rāma hā rāma – „ó Pane Rāmacandro, ó Pane Rāmacandro“; yavanerayavanů; bhāgya – štĕstí; dekha – jen se podívej; laya sei nāma – oni také zpívají to samé svaté jméno.

„Oddaný na úrovni pokročilé extatické lásky volá: ,Ó můj Pane Rāmacandro! Ó můj Pane Rāmacandro!̀ A yavanové také volají ,hā rāma, hā rāma!̀ Jen pohleď, jaké mají štĕstí!“

VÝZNAM: Pokud se dítĕ dotkne ohnĕ, spálí se, a pokud se ohnĕ dotkne starý človĕk, spálí se také. Haridāsa Ṭhākura říká, že velký oddaný Pána volá hā rāma, hā rāma, a yavanové, kteří neznají transcendentální význam slov hā rāma, hā rāma, je ve svém každodenním životĕ pronášejí také. U yavanů slova hā rāma znamenají „odporné“, kdežto oddaný volá hā rāma v extázi lásky. Protože jsou však slova hā rāma duchovní summum bonum, skutečnost je stejná, ať tato slova vyslovují yavanové či velcí oddaní, tak jako se oheň chová stejnĕ k dítĕti i starci. Jinými slovy, svaté jméno hā rāma působí vždy, i když se jím človĕk neobrací na Nejvyššího Pána. Yavanové vyslovují svaté jméno s jiným postojem než oddaní, ale svaté jméno hā rāma je duchovnĕ tak mocné, že působí všude, ať si je toho človĕk vĕdom, nebo ne. To je vysvĕtleno dále.

« Previous Next »