No edit permissions for Čeština

Text 55

yadyapi anya saṅkete anya haya nāmābhāsa
tathāpi nāmera teja nā haya vināśa

yadyapi – i když; anya – jiné; saṅkete – náznakem; anya – toto jiné; haya – je; nāma-ābhāsa – témĕř rovnocenné svatému jménu; tathāpi – přesto; nāmera teja – transcendentální síla svatého jména; nā haya vināśa – není zničena.

Nāmācārya Haridāsa Ṭhākura, autorita na zpívání svatého jména, řekl: „Poukazovat pronášením svatého jména Pána na nĕco jiného než na Pána je příklad nāmābhāsy. Transcendentální síla svatého jména se však nezničí, i když se vyslovuje tímto způsobem.“

« Previous Next »