No edit permissions for Čeština

Text 57

ajāmila putre bolāya bali ‘nārāyaṇa’
viṣṇu-dūta āsi’ chāḍāya tāhāra bandhana

ajāmila – Ajāmila; putre – na svého syna; bolāya – volá; bali – říkající; nārāyaṇa – svaté jméno Nārāyaṇa; viṣṇu-dūta – služebníci Pána Viṣṇua; āsi' – když přišli; chāḍāya – odstraňují; tāhāra – jeho; bandhana – pouta.

„Ajāmila byl za svého života velkým hříšníkem, ale v okamžiku smrti shodou okolností volal svého nejmladšího syna, jenž se jmenoval Nārāyaṇa. Služebníci Pána Viṣṇua ho proto přišli vysvobodit z pout Yamarāje, vládce smrti.“

« Previous Next »