No edit permissions for Čeština

Text 56

daṁṣṭri-daṁṣṭrāhato mleccho
hā rāmeti punaḥ punaḥ
uktvāpi muktim āpnoti
kiṁ punaḥ śraddhayā gṛṇan

daṁṣṭri – kance; daṁṣṭra – tesáky; āhataḥ – zabitý; mlecchaḥ – pojídač masa; hā rāma – „Ó můj Pane Rāmo“; iti – tak; punaḥ punaḥ – znovu a znovu; uktvā – když říkal; api – dokonce; muktim – osvobození; āpnoti – získá; kim – co; punaḥ – znovu; śraddhayā – s vírou a úctou; gṛṇan – pronášení.

„  ,Dokonce i mleccha, kterého svými kly zabíjí kanec a který v zoufalství křičí „hā rāma, hā rāma“, dosáhne osvobození. Co potom říci o tĕch, kdo pronášejí svaté jméno s úctou a vírou?̀  “

VÝZNAM: Toto se vztahuje k události, kdy jeden pojídač masa bĕhem toho, jak ho zabíjel kanec, v okamžiku smrti opakoval slova hā rāma, hā rāma. Tento citát z Nṛsiṁha Purāṇy naznačuje, že v purāṇské dobĕ museli také existovat mlecchové a yavanové (pojídači masa) a že se také říkala slova hā rāma („zatracenĕ“). Haridāsa Ṭhākura tak dokazuje, že dokonce i pojídač masa, který nĕco zatracuje použitím slov hā rāma, získá prospĕch z pronášení svatého jména, které oddaný pronáší ve smyslu „Ó můj Pane Rāmo!“

« Previous Next »