No edit permissions for Čeština

Text 58

‘rāma’ dui akṣara ihā nahe vyavahita
prema-vācī ‘hā’-śabda tāhāte bhūṣita

rāma – svaté jméno Pána; dui – dvĕ; akṣara – slabiky; ihā – tyto; nahe – nejsou; vyavahita – oddĕlené; prema-vācī – slovo vyjadřující lásku; – „ó“; śabda – slovo; tāhāte – tím; bhūṣita – ozdobené.

„Slovo ,rāmà sestává ze dvou slabik ,rā̀ a ,mà, které jsou neoddĕlitelné a jsou ozdobené láskyplným oslovením ,hā̀ neboli ,ó̀.“

« Previous Next »