No edit permissions for Čeština

Text 120

dui pāye phoskā haila, tabu gelā prabhu-sthāne
bhikṣā kari’ mahāprabhu kariyāchena viśrāme

dui pāye – na chodidlech; phoskā haila – byly puchýře; tabu – přesto; gelā – přišel; prabhu-sthāne – ke Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; bhikṣā kari' – po obĕdĕ; mahāprabhu – Śrī Caitanya Mahāprabhu; kariyāchena viśrāme – odpočíval.

Kvůli žáru mĕl nohy samý puchýř, ale přesto šel za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem. Tam zjistil, že Pán odpočívá po obĕdĕ.

« Previous Next »