No edit permissions for Čeština

Text 56

deha-tyāge kṛṣṇa nā paī, pāiye bhajane
kṛṣṇa-prāptyera upāya kona nāhi ‘bhakti’ vine

deha-tyāge – opuštĕním tĕla; kṛṣṇa – Pána Kṛṣṇy; nā pāi – nedosáhnu; pāiye – dosáhnu; bhajane – oddanou službou; kṛṣṇa-prāptyera – získat útočištĕ u Kṛṣṇy; upāya – způsob; kona – jakýkoliv; nāhi – není; bhakti vine – bez oddané služby.

„Mĕl bys vĕdĕt, že Kṛṣṇy není možné dosáhnout pouhým vzdáním se tĕla. Kṛṣṇy lze dosáhnout oddanou službou. Jiný způsob, jak Ho dosáhnout, neexistuje.“

« Previous Next »