No edit permissions for Čeština

Text 57

deha-tyāgādi yata, saba — tamo-dharma
tamo-rajo-dharme kṛṣṇera nā pāiye marma

deha-tyāga-ādi – počínaje vzdáním se tĕla; yata – kolik; saba – všechny; tamaḥ-dharma – činnosti pod vlivem kvality nevĕdomosti; tamaḥ-rajaḥ-dharme – setrváváním na úrovni kvalit vášnĕ a nevĕdomosti; kṛṣṇera – o Pánu Kṛṣṇovi; nā pāiye – nemohu dosáhnout; marma – pravdu.

„Činnosti, jako je sebevražda, jsou ovlivnĕné kvalitou nevĕdomosti, a pod vlivem nevĕdomosti a vášnĕ nelze pochopit, kdo je Kṛṣṇa.“

« Previous Next »