No edit permissions for Čeština

Text 43

tathāpi nā kare teṅha rāja-daraśana
kṣetra chāḍi’ yābena punaḥ yadi kari nivedana

tathāpi – přesto; nā kare – nečiní; teṅha – On; rāja-daraśana – návštĕvu krále; kṣetra chāḍi' – opouštĕjící Džagannáth-kšétru; yābena – odejde; punaḥ – znovu; yadi – jestliže; kari nivedana – požádám.

„Přes veškerou mou snahu však Pán s návštĕvou krále nesouhlasil a řekl, že pokud Jej o to ještĕ jednou požádám, opustí Džagannáth Purí a půjde nĕkam jinam.“

« Previous Next »