No edit permissions for Čeština

Text 9

sārvabhauma kahe, — satya tomāra vacana
jagannātha-sevaka rājā kintu bhaktottama

sārvabhauma kahe – Sārvabhauma Bhaṭṭācārya odvĕtil; satya – pravda; tomāra – Tvůj; vacana – výrok; jagannātha-sevaka – služebník Pána Śrī Jagannātha; rājā – král; kintu – ale; bhakta-uttama – velký oddaný.

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya odpovĕdĕl: „Můj drahý Pane, to, co jsi řekl, je pravda, ale tento král není obyčejný král. Je to velký oddaný a služebník Pána Jagannātha.“

« Previous Next »