No edit permissions for Čeština

Text 125

śikṣā lāgi’ svarūpe ḍāki’ kahila tāṅhāre
ei dekha tomāra ‘gauḍīyā’ra vyavahāre

śikṣā lāgi' – aby poučil; svarūpe – Svarūpovi Dāmodarovi; ḍāki' – poté, co ho zavolal; kahila – řekl; tāṅhāre – jemu; ei dekha – jen se podívej; tomāra – tvého; gauḍīyāra – tohoto vaiṣṇavy z Bengálska; vyavahāre – chování.

Pán potom zavolal Svarūpu Dāmodara a řekl mu: „Jen se podívej na chování tohoto tvého bengálského vaiṣṇavy!“

« Previous Next »