No edit permissions for Português

Text 125

śikṣā lāgi’ svarūpe ḍāki’ kahila tāṅhāre
ei dekha tomāra ‘gauḍīyā’ra vyavahāre

śikṣā lāgi’ — for instruction; svarūpe — unto Svarūpa Dāmodara; ḍāki’ — calling; kahila — said; tāṅhāre — unto him; ei dekha — just see here; tomāra — your; gauḍīyāra — of this Vaiṣṇava from Bengal; vyavahāre — behavior.

The Lord then called for Svarūpa Dāmodara and told him, “Just see the behavior of your Bengali Vaiṣṇava!

« Previous Next »