No edit permissions for Español

Text 125

śikṣā lāgi’ svarūpe ḍāki’ kahila tāṅhāre
ei dekha tomāra ‘gauḍīyā’ra vyavahāre

śikṣā lāgi’—para instruir; svarūpe—a Svarūpa Dāmodara; ḍāki’—llamando; kahila—dijo; tāṅhāre—a él; ei dekha—mira aquí; tomāra—tuyo; gauḍīyāra—del vaiṣṇava de Bengala; vyavahāre—comportamiento.

El Señor llamó a Svarūpa Dāmodara y le dijo: «Date cuenta del comportamiento de tu vaiṣṇava bengalí.

« Previous Next »