No edit permissions for Čeština

Text 204

āra dine jagannāthera ‘netrotsava’ nāma
mahotsava haila bhaktera prāṇa-samāna

āra dine – dalšího dne; jagannāthera – Pána Jagannātha; netra-utsava – slavnost zhlédnutí očí; nāma – s názvem; mahā-utsava – velkou slavnost; haila – slavili; bhaktera – oddaných; prāṇa-samāna – život.

Dalšího dne se konala slavnost Netrotsava. Tato velká slavnost byla pro oddané vším.

Bĕhem čtrnácti dnů, jež předcházejí samotné Ratha-yātře, probíhá obřad koupele Pána Jagannātha, po kterém je třeba Jeho tĕlo znovu namalovat. Tomu se říká aṅga-rāga. Slavnost Netrotsava, pořádaná s velkou okázalostí časnĕ ráno v den Nava-yauvana, je pro oddané vším.

« Previous Next »