No edit permissions for Čeština

Text 87

bhoga-mandira śodhana kari’ śodhila prāṅgaṇa
sakala āvāsa krame karila śodhana

bhoga-mandira – místo, kam se ukládají potraviny; śodhana kari' – když bylo uklizeno; śodhila prāṅgaṇa – uklízeli dvůr; sakala – všechny; āvāsa – ubytovací prostory; krame – jedna po druhé; karila śodhana – uklízeli.

Uklizeno bylo také místo, kde se přechovávají potraviny pro Božstva (bhoga-mandira). Potom byl vyčištĕn dvůr a po nĕm jeden za druhým všechny pokoje.

« Previous Next »