No edit permissions for English

Text 22

tomā vinā tāṅhāra rakṣaka nāhi dekhi āna
āmāke-ha yāte tumi kailā sāvadhāna

tomā vinā — besides you; tāṅhāra — of mother Śacīdevī; rakṣaka — protector; nāhi — not; dekhi — I see; āna — anyone else; āmāke-ha — even unto Me; yāte — by which; tumi — you; kailā — did; sāvadhāna — care.

“I see no one but you to protect her, for you are so careful that you can caution even Me.

« Previous Next »