No edit permissions for Čeština

Text 22

tomā vinā tāṅhāra rakṣaka nāhi dekhi āna
āmāke-ha yāte tumi kailā sāvadhāna

tomā vinā – kromĕ tebe; tāṅhāra – matky Śacīdevī; rakṣaka – ochránce; nāhi – ne; dekhi – vidím; āna – kdokoliv jiný; āmāke-ha – dokonce i o Mnĕ; yāte – čím; tumi – ty; kailā – dĕlal sis; sāvadhāna – starost.

„Nevím o nikom jiném, kdo by ji mohl ochránit, protože jsi tak starostlivý, že napomínáš dokonce i Mĕ.“

« Previous Next »