No edit permissions for English

Text 227

tāṅra laghu-bhrātā — śrī-vallabha-anupama
tāṅra putra mahā-paṇḍita — jīva-gosāñi nāma

tāṅra — his; laghu-bhrātā — younger brother; śrī-vallabha-anupama — named Śrī Vallabha or Anupama; tāṅra putra — his son; mahā-paṇḍita — very learned scholar; jīva-gosāñi — Śrīla Jīva Gosvāmī; nāma — named.

The son of Śrī Vallabha, or Anupama, Śrīla Rūpa Gosvāmī’s younger brother, was the great learned scholar named Śrīla Jīva Gosvāmī.

« Previous Next »