No edit permissions for Magyar

Megjegyzés a második kiadáshoz

Azoknak az olvasóknak a kedvéért, akik a Bhagavad-gītā első kiadásával már megismerkedtek, szükségesnek láttuk, hogy néhány szót szóljunk a jelenlegi második kiadásról.

Noha a legtöbb szempontból a két kiadás azonos, a Bhaktivedanta Book Trust szerkesztői visszatértek archívumuk legrégebbi kézirataihoz, hogy a második kiadás még hűebb lehessen Śrīla Prabhupāda eredeti művéhez.

Śrīla Prabhupāda 1967-ben fejezte be A Bhagavad-gītā úgy, ahogy van-t, két évvel azután, hogy Indiából Amerikába érkezett. A MacMillan Kiadó 1968-ban kiadta a könyv egy rövidített változatát, 1972-ben pedig megjelent az első teljes kiadás.

Az új amerikai tanítványoknak, akik segítettek Śrīla Prabhupādának a kézirat elkészítésében, számtalan akadállyal kellett megküzdeniük. Azok, akik magnószalagra rögzített diktálását lejegyezték, nehezen értették meg erős akcentusát, és a szanszkrit idézetek is idegenül hangzottak számukra. A szanszkrit nyelvi lektorok alig tudtak többet a nyelvről egy kezdőnél. Azok, akiknek az angol szöveg lektorálása volt a feladatuk, mindent megtettek, hogy a hiányos és néha csak a hangzás alapján megközelítőleg lejegyzett kéziratot feldolgozzák. Śrīla Prabhupāda művének kiadásáért tett erőfeszítésüket azonban mégis siker koronázta, s A Bhagavad-gītā úgy, ahogy van e kiadását a tudósok és hívők szerte a világon hiteles műnek fogadták el.

A második kiadásig eltelt tizenöt év alatt azonban Śrīla Prabhupāda tanítványai, akik könyvein dolgoztak, rengeteg tapasztalatot szereztek. Az angol nyelvi lektorok megismerték filozófiáját és kifejezésmódját, a szanszkrit lektorokból pedig időközben kiváló tudósok lettek. Ugyanazokat a szanszkritul írt magyarázatokat felhasználva, melyeket Śrīla Prabhupāda használt, amikor A Bhagavad-gītā úgy, ahogy van-t írta, már képesek voltak megbirkózni a bonyolult kézirat jelentette feladattal.

Az eredmény egy még gazdagabb és hitelesebb mű lett. A szanszkrit–angol szavankénti fordítás szorosabban követi a Śrīla Prabhupāda többi könyvében megszokottakat, ezért sokkal tisztább és pontosabb. Egyes helyeken a fordításokat – noha eredetileg is helyesek voltak – átdolgozták, hogy még hűebbek legyenek az eredeti szanszkrithoz és Śrīla Prabhupāda eredeti diktálásához. A Bhaktivedanta-magyarázatokban számos részlet, amely az első kiadás során elkallódott, most visszakerült a helyére. A szanszkrit idézetek, amelyeknek forrása az első kiadásban ismeretlen volt, most a fejezetre és a versre való teljes utalással jelennek meg.

A Kiadók

« Previous