No edit permissions for Magyar

A Bhagavad-gita úgy, ahogy van

Prológus

Ajánlás

Előszó

Bevezetés

ELSŐ FEJEZET: Hadiszemle a kurukṣetrai csatamezőn

MÁSODIK FEJEZET: A Bhagavad-gītā tartalmának összefoglalása

HARMADIK FEJEZET: Karma-yoga

NEGYEDIK FEJEZET: Transzcendentális tudás

ÖTÖDIK FEJEZET: Karma-yoga – cselekvés Kṛṣṇa-tudatban

HATODIK FEJEZET: Dhyāna-yoga

HETEDIK FEJEZET: Az Abszolútról szóló tudás

NYOLCADIK FEJEZET: A Legfelsőbb elérése

KILENCEDIK FEJEZET: A legbizalmasabb tudás

TIZEDIK FEJEZET: Az Abszolút fensége

TIZENEGYEDIK FEJEZET: A kozmikus forma

TIZENKETTEDIK FEJEZET: Az odaadó szolgálat

TIZENHARMADIK FEJEZET: A természet, az élvező és a tudat

TIZENNEGYEDIK FEJEZET: Az anyagi természet három kötőereje

TIZENÖTÖDIK FEJEZET: A Legfelsőbb Személy elérésének yogája

TIZENHATODIK FEJEZET: Az isteni és a démoni természet

TIZENHETEDIK FEJEZET: A hit fajtái

TIZENNYOLCADIK FEJEZET: Végkövetkeztetés – a tökéletes lemondás

Megjegyzés a második kiadáshoz