No edit permissions for Slovenian

Enajsti verz

kṛṣṇasyoccaiḥ praṇaya-vasatiḥ preyasībhyo ’pi rādhā
kuṇḍaṁ cāsyā munibhir abhitas tādṛg eva vyadhāyi
yat preṣṭhair apy alam asulabhaṁ kiṁ punar bhakti-bhājāṁ
tat premedaṁ sakṛd api saraḥ snātur āviṣkaroti

kṛṣṇasya — Gospoda Śrī Kṛṣṇe; uccaiḥ — zelo visok; praṇaya-vasatiḥ — predmet ljubezni; preyasībhyaḥ — med številnimi ljubljenimi gopījami; api — zagotovo; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; kuṇḍam — jezero; ca — tudi; asyāḥ — Njeno; munibhiḥ — veliki modreci; abhitaḥ — v vsakem pogledu; tādṛk eva — podobno; vyadhāyi — opisujejo; yat — ki; preṣṭhaiḥ — za najnaprednejše bhakte; api — celo; alam — precej; asulabham — težko dosegljivo; kim — kaj; punaḥ — šele; bhakti-bhājām — za tiste, ki vdano služijo Kṛṣṇi; tat — to; prema — ljubezen do Boga; idam — to; sakṛt — enkrat; api — celo; saraḥ — jezero; snātuḥ — tistega, ki se je okopal; āviṣkaroti — prebudi.

Med vsem, kar Kṛṣṇi daje zadovoljstvo, in vsemi ljubljenimi dekleti iz Vraja-bhūmi, je Śrīmatī Rādhārāṇī zagotovo najdragocenejši predmet Njegove ljubezni. Veliki modreci pravijo, da Mu je Njena božanska kuṇḍa v vsakem pogledu enako pri srcu. Rādhā-kuṇḍo brez dvoma zelo redko dosežejo celo vzvišeni bhakte, kaj šele navadni. V srcu tistega, ki se vsaj enkrat okopa v tem svetem jezeru, se popolnoma prebudi čista ljubezen do Kṛṣṇe.

KOMENTAR: Zakaj je Rādhā-kuṇḍa tako vzvišena? Ker pripada Śrīmatī Rādhārāṇī, ki je Śrī Kṛṣṇi najljubša in jo ima med vsemi gopījami najraje. Veliki modreci pravijo, da Mu je tudi Njeno jezero tako pri srcu kot Ona sama. Kṛṣṇa ima Śrī Rādhā-kuṇḍo v vseh pogledih enako rad kot Śrīmatī Rādhārāṇī. Celo velike osebnosti, ki so popolnoma zatopljene v vdano služenje Kṛṣṇi, zelo redko dosežejo Rādhā-kuṇḍo, kaj šele navadni bhakte, ki se posvečajo le vaidhī bhakti.

Zgoraj piše, da bhakta v hipu razvije čisto ljubezen do Kṛṣṇe, tako kot gopīje, če se vsaj enkrat okopa v Rādhā-kuṇḍi. Śrīla Rūpa Gosvāmī nam priporoča, naj se čim večkrat okopamo v tem jezeru, če že ne moremo stalno živeti ob njem. To je najpomembnejši dejavnik v vdanem služenju Kṛṣṇi. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura v zvezi s tem piše, da je Śrī Rādhā-kuṇḍa najbolj izbran kraj za tiste, ki bi radi napredovali v vdanem služenju Kṛṣṇi po zgledu Śrīmatī Rādhārāṇījinih prijateljic (sakhīj) in zaupnih služabnic (mañjarī). Živa bitja, ki si resnično želijo, da bi se v duhovnem telesu (siddha-dehi) vrnila domov v Gospodovo duhovno kraljestvo, na Goloko Vṛndāvano, morajo živeti ob Rādhā-kuṇḍi in nenehno služiti Śrī Rādhi pod vodstvom Njenih zaupnih služabnic. To je najbolj vzvišena pot za tiste, ki pod okriljem Śrī Caitanye Mahāprabhuja vdano služijo Kṛṣṇi. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura pravi, da celo vzvišeni modreci in bhakte, kot sta Nārada in Sanaka, ne dobijo priložnosti, da bi se okopali v Rādhā-kuṇḍi. Kaj šele navadni bhakte. Kdor ima veliko srečo, da obišče Rādhā-kuṇḍo in se vsaj enkrat okopa v njej, lahko razvije duhovno ljubezen do Kṛṣṇe, tako kot gopīje. Priporočljivo je tudi, da živimo ob Rādhā-kuṇḍi in se zatopimo v ljubeče služenje Gospodu. V njej se moramo redno kopati, opustiti vse materialne nazore ter se zateči k Śrī Rādhi in Njenim pomočnicam gopījam. Če tako preživimo življenje, se potem, ko zapustimo telo, vrnemo k Bogu, da bi služili Śrī Rādhi tako, kot smo Ji ves čas služili v mislih ob Rādhā-kuṇḍi. Sklenemo lahko, da je prebivanje ob Rādhā-kuṇḍi in vsakodnevno kopanje v njej najvišja popolnost vdanega služenja. To raven težko dosežejo celo vzvišeni modreci in bhakte, kakršen je Nārada. Śrī Rādhā-kuṇḍa je brezmejno slavna. Če ji služimo, dobimo priložnost, da se lahko pod večnim vodstvom gopīj pridružimo Śrīmatī Rādhārāṇijinim pomočnicam.

« Previous